Σαχτούρη 96, Αγ.Βασίλειος, 18537 Πειραιάς, τηλ./φαξ : 210- 45 38 655 / 45 38 972

Ωράριο Λειτουργίας ΔΕΥ - ΣΑΒ : 11.30-14.30 και ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΠΑΡ : 17.30-20.30

Βιβλιοθήκη : τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδων SEAS.

Κεντρική σελίδα

Εταιρικό προφίλ

Πρόσβαση

Audiophile Projects

Ενισχυτές

OPA 627 preampnew1.gif (897 bytes)

Τελικοί Ενισχυτές

Ηχεία

BasicBass

Jaironew1.gif (897 bytes)

Jairo X

Nimiel II

Arcos II

Arcos X

Projects Αρχείου

Mylo

Nimiel

Arcos

Εξαρτήματα

Παθητικά

Norway.gif (107 bytes)SEAS

Japan.gif (1617 bytes) KIWAME

France.gif (110 bytes) SCR

Canada.gif (116 bytes) HAMMOND

Japan.gif (1617 bytes)ALPS

Japan.gif (1617 bytes) ELNA

Japan.gif (1617 bytes) NIPPON CHEMICON

Ενεργά

sk.gif (249 bytes) JJ

Διάφορα

ΜΠΟΡΝΕΣ ΣΑΣΣΙ

Αξεσουάρ

SOCKET BRUSHES

Βιβλιοθήκη

SEAS - αρχείοnew1.gif (897 bytes)

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

ΜΕΛΗ ΜΟΝΟ


Weather Forecasts | Weather Maps | Weather Radar

 

seas_logov.jpg (28146 bytes)

 

Ο πλέον ενημερωμένος κατάλογος μονάδων της SEAS που βρίσκονται σε παραγωγή για διανομή σε όλες τις χώρες του κόσμου παρατίθεται στον δικτυακό τόπο της SEAS : www.seas.no

 

MTZ Audio - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ SEAS - SEAS DRIVER DATASHEETS

SEAS_Logo_4F_s.jpg (72049 bytes)

(ΣΗΜ.: αρχειακό υλικό / κάποια μοντέλα δεν παράγονται πλέον)

(NOTE : archive table / some drivers discontinued)

SEAS Part Number

Model

Χαρακτηριστικά / Features

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Standard Line Tweeters

27TDC_s.jpg (6008 bytes)

H0414

19TAF/G

19mm, Alum, magnetic fluid, grid

H0561

19TAF/D

19mm, Alum, magnetic fluid, diffusor

H0532

19TAFD/G

19mm, Alum, magnetic fluid, reduced magnetic stray field, grid

H0737

19TFF1

19mm, fabric, magnetic fluid,

H1283

22TAF/G 22mm, Alum, magnetic fluid, grid

H0535

25TAC/D

25mm, Alum, chamber, diffusor

H0614

25TAFN/G

25mm, Alum, magnetic fluid, grid, small circular case, neodymium magnet,  automobile, audio-video applications.

H0623

25TAFN/QG

25mm, Alum, magnetic fluid, grid, small square case, neodymium magnet,  automobile, audio-video applications.

H0457

25TFF

25mm, fabric, magnetic fluid

H0615

25TFFN/G

25mm, fabric, magnetic fluid, grid, small circular case, neodymium magnet,  automobile, audio-video applications.

H0625

25TFFN/QG

25mm, fabric, magnetic fluid, grid, small circular case, neodymium magnet,  automobile, audio-video applications.

H1396

27TFFNC/G 27mm, fabric, magnetic fluid, reduced magnetic stray field,grid, neodymium magnet, reduced magnetic stray field, chamber

H1397

27TAFNC/D 27mm, fabric, magnetic fluid, reduced magnetic stray field,diffusor, neodymium magnet, reduced magnetic stray field, chamber

H0882

27TAF/G

27mm, Alum-Magnesium alloy, magnetic fluid, grid.

H0883

27TAFC/G

27mm, Alum-Magnesium alloy, magnetic fluid, grid, chamber.

H1147

27TBC/G

27mm, Alum-Magnesium alloy, grid, chamber.

H1148

27TBC/GTV

27mm, Alum-Magnesium alloy, grid, chamber, shielded.

H1214

27TBF/G

27mm, Alum-Magnesium alloy, magnetic fluid, grid.

H1212

27TBFC/G

27mm, Alum-Magnesium alloy, magnetic fluid, grid, chamber.

H1213

27TBFC/GTV

27mm, Alum-Magnesium alloy, magnetic fluid, grid, chamber, shielded.

H1149

27TDC

27mm, fabric, chamber

H1150

27TDC/TV

27mm, fabric, chamber, shielded.

H1211

27TDF

27mm, fabric, magnetic fluid.

H1189

27TDFC

27mm, fabric, magnetic fluid, chamber.

H1210

27TDFC/TV

27mm, fabric, magnetic fluid, chamber, shielded.

H0831

27TFF

27mm, fabric, magnetic fluid.

H0881

27TFFC 27mm, fabric, magnetic fluid, chamber.

H1318

29TFF/W 29mm, fabric, magnetic fluid, smooth response.

H1322

29TAF/W

29mm, Alum-Magnesium alloy, magnetic fluid, smooth response.

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Standard Line Midranges

H0143

MCA11RC

4.5'', paper, fabric dust cap, 26mm voice coil.

H1304

MCA12RC 4.5'', handcoated paper, 26mm voice coil.

H0422

MP14RCY

5'', polypropylene, pvc dust cap, 26mm voice coil.

H0522

MP14RCY/P

5'', polypropylene, phase plug, 26mm voice coil.

H0688

MP14RC/TV

5'', polypropylene, pvc dust cap, 26mm voice coil, shielded.

H1262

MCA15RCY

5'', paper, 26mm voice coil.

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Small Standard Line Woofers

L15RLY-P_s.jpg (12436 bytes)

H0149

CA11RCY

4.5'', handcoated paper, coated fabric dust cap, 26mm voice coil.

H1152

CA12RCY 4.5'', handcoated paper, coated fabric dust cap, 26mm voice coil.

H0455

P11RCY

4.5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 26mm voice coil.

H0395

P14RC

5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 26mm voice coil.

H1207

L12RCY/P

4.5'', alum., phase plug, 26mm voice coil.

H0393

P14RCY

5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 26mm voice coil.

H0626

P14RC/TV

5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 26mm voice coil, shielded.

H0761

L14RC/P

5'', alum., phase plug, 26mm voice coil.

H0822

T14RCY

5'', TPX/PP, soft pvc dust cap, 26mm voice coil.

H1216

CA15RLY

5'', paper, long-throw, 26mm CCAW voice coil.

H1141

L15RLY/P

5'', alum., phase plug, long-throw, 26mm voice coil.

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Standard Line 6.5'' Woofers

L18RNX-P_s.jpg (12415 bytes)

H0571

CB17RCY/P

6.5'', paper, phase plug, 26mm voice coil.

H0624

CC17RCY

6.5'', paper, 26mm voice coil.

H0353

P17RC

6.5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 26mm voice coil.

H0352

P17RCY

6.5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 26mm voice coil, VB & TL applications.

H0548

P17RCY/P

6.5'', polypropylene, phase plug, 26mm voice coil, VB & TL applications.

H0419

P17RE

6.5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0416

P17REX

6.5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0602

P17REX/P

6.5'', polypropylene, phase plug, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0690

P17RE/TV

6.5'', polypropylene, soft pvc dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole, shielded.

H1217

CA18RLY

6.5'', paper, 26mm CCAW voice coil.

H1215

CA18RNX

6.5'', paper, long-throw, 39mm voice coil.

H1085

L18RCY/P

6.5'', alum., phase plug, 26mm voice coil, VB & TL applications.

H1224

L18RNX/P

6.5'', alum., phase plug, long-throw, 39mm voice coil.

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Standard Line 8'' Woofers

Standard_8inch_s.jpg (20167 bytes)

H0397

CA21RE

8'', paper, paper dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0333

CA21REX

8'', paper, paper dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0373

CA21RE4X/DC

8'', paper, paper dust cap, double  2 layer 39mm voice coil, T-shape pole, stereo subwoofer applications.

H0282

P21REX

8'', polypropylene, polypropylene dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0700

P21REX/DDP

8'', polypropylene, phase plug, 39mm voice coil, T-shape pole, Dynamic Damping patent.

H0512

P21RFX/P

8'', polypropylene, phase plug, 51mm voice coil

H1288

CA22RNX 8'', handcoated paper, 39mm voice coil.

H1192

CD22RN4X 8'', double coated paper, 39mm 4-layer voice coil, T-shape pole.

H1252

L22RNX/P

8'', alum., phase plug, long throw, 39mm voice coil.

H1208

L22RN4X/P

8'', alum., phase plug, long throw, 4 layer 39mm voice coil.

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Standard Line 10'' Woofers

H0245

CA25RE4X

10'', paper, paper dust cap, 4 layer 39mm voice coil, T-shape pole.

H0372

CA25RE4X/DC

10'', paper, paper dust cap, double 2 layer 39mm voice coil, T-shape pole, stereo subwoofer applications.

H0368

CA25FEY

10'', paper, paper dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0283

P25REX

10'', polypropylene, polypropylene dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole.

H0308

P25REX/DD

10'', polypropylene, polypropylene dust cap, 39mm voice coil, T-shape pole, Dynamic Damping patent.

H1305

CA26RFX 10'', hand coated paper, 51mm voice coil.

H1316

CA26RE4X 10'', hand coated paper, 4 layer 39mm voice coil.

H1209

L26RFX/P

10'', alum., phase plug, 51mm voice coil.

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Standard Line Coaxial Drivers

T18RE-COAX-TVFC_s.jpg (12804 bytes)

H0487

MP14RE/XF

5.5'', polypropylene, 39mm voice coil, Neodymium- Iron- Boron magnet, 1'' precoated fabric dome.

H0489

P17REX/XF

6.5'', polypropylene, 39mm voice coil, 1'' precoated fabric dome, magnetic fluid.

H0653

P17RE/XFTV

6.5'', polypropylene, 39mm voice coil, 1'' precoated fabric dome, magnetic fluid, shielded.

H1333

T18RE/XFCTV2 6.5'', PP/TPX cone, 39mm voice coil, 1'' precoated fabric dome, shielded.

H1144

T18RE/XFCTV

6.5'', XP cone, 39mm voice coil, 1'' precoated fabric dome, shielded.

SEAS_Prestige_4F.jpg (56388 bytes)

Standard Line Passive Radiators

H9928

SP17R

6.5'', polypropylene passive radiator, M4 screw for the desired mass loading and resonance tuning.

H9944

SP18R 6.5'', polypropylene passive radiator, M4 screw for the desired mass loading and resonance tuning.

H9901

SP21R

8'', polypropylene passive radiator, M4 screw for the desired mass loading and resonance tuning.

H9945

SP22R 8'', polypropylene passive radiator, M4 screw for the desired mass loading and resonance tuning.

H9902

SP25R 10'', polypropylene passive radiator, M4 screw for the desired mass loading and resonance tuning.

H9946

SP26R

10'', polypropylene passive radiator, M4 screw for the desired mass loading and resonance tuning.

SEAS_excel_4F_s.jpg (50548 bytes)

Excel logo_s.gif (6953 bytes)

Excel Line Tweeters

E011_s.jpg (11148 bytes)

E0006

T25CF001

25mm, fabric SONOTEX dome, chamber, double magnet, suitable for AV applications, low viscosity magnetic fluid.

E0011

T25CF002, "Millenium"

25mm, fabric SONOTEX dome, SONOMAX surround, chamber, neodymium based 'HEXADYM' double magnet, suitable for AV applications, low viscosity magnetic fluid.

E0036

T25C001 25mm, fabric SONOTEX dome, soft polymer surround, chamber, double magnet, suitable for AV applications, no magnetic fluid.

E0038

T29CF001 29mm, fabric dome, SONOMEX surround, chamber, low viscosity magnetic fluid.

E0039

T29AF001 29mm, Alum-Magnesium alloy dome, SONOMEX surround, chamber, low viscosity magnetic fluid.

E0040

T29CF002, "Crescendo"

29mm, soft dome, SONOMEX surround, chamber, neodymium based 'HEXADYM' magnet, suitable for AV applications, low viscosity magnetic fluid.

SEAS_excel_4F_s.jpg (50548 bytes)

Excel logo_s.gif (6953 bytes)

Excel Line Woofer-Midranges

E0021

W12CY001

4.5'', magnesium, 26mm voice coil, copper phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0044

W12CY003 4.5'', NEXTEL coated paper, 26mm voice coil, brass phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0041

W15LY001 5'', NEXTEL coated paper, 26mm CCAW voice coil, brass phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0043

M15CH002 5'', NEXTEL coated paper, 26mm voice coil, brass phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0015

W15CY001

5'', magnesium, 26mm voice coil, copper phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0037

W15CH001

5'', magnesium, 26mm voice coil, copper phase plug, patented 'HEXADYM' magnet.

SEAS_excel_4F_s.jpg (50548 bytes)

Excel logo_s.gif (6953 bytes)

Excel Line 6.5'' Woofers

E0018

W18E001

6.5'', magnesium, 39mm voice coil, copper phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0017

W18EX001 6.5'', magnesium, 39mm voice coil, copper phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0042

W18NX001 6.5'', NEXTEL coated paper, 39mm CCAW voice coil, T-shape pole with copper rings.

SEAS_excel_4F_s.jpg (50548 bytes)

Excel logo_s.gif (6953 bytes)

Excel Line 8'' Woofers

Excel_8inch_s.jpg (22073 bytes)

E0022

W22EX001

8'', magnesium, 39mm voice coil, copper phase plug, T-shape pole with copper rings.

SEAS_excel_4F_s.jpg (50548 bytes)

Excel logo_s.gif (6953 bytes)

Excel Line 10'' Woofers

W26FX-001_2_s.jpg (8347 bytes)

E0046

W26FX002 10'', NEXTEL coated paper, 51mm voice coil, brass phase plug, T-shape pole with copper rings.

E0026

W26FX001

10'', alum./magnesium alloy, 51mm voice coil, copper phase plug, T-shape pole with copper rings.

 

www.seas.no

 

Copyright © 2006-2007, MTZ AudioTM , δικτυακός τόπος v.4.4 / τελευταία ενημέρωση : 29-1-07

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω δήλωση : Οι άνθρωποι της MTZ Audio καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να είναι ακριβές και ορθό όλο το υλικό, τεχνικό ή μή, που δημοσιεύεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Εν τούτοις η MTZ Audio δεν φέρει ευθύνη πέραν εκείνης που απορρέει από τον ελληνικό κώδικα φορολογικών στοιχείων και αφορά τις αναγραφόμενες τιμές των προιόντων της. Συνεπώς αν κάποιος ισχυριστεί ότι έχει υποστεί ζημία ή βλάβη, άμεσα ή έμμεσα, από την χρήση των τεχνικών πληροφοριών αυτού του δικτυακού τόπου, η MTZ Audio δεν αποδέχεται ότι φέρει συμμετοχή στην πρόκληση της ζημίας ή βλάβης αυτής.