Σαχτούρη 96, Αγ.Βασίλειος, 18537 Πειραιάς, τηλ./φαξ : 210- 45 38 655 / 45 38 972

Ωράριο Λειτουργίας ΔΕΥ - ΣΑΒ : 11.30-14.30 και ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΠΑΡ : 17.30-20.30

the Hammonds of Canada..

Κεντρική σελίδα

Εταιρικό προφίλ

Πρόσβαση

Audiophile Projects

Ενισχυτές

OPA 627 preampnew1.gif (897 bytes)

Τελικοί Ενισχυτές

Ηχεία

BasicBass

Jaironew1.gif (897 bytes)

Jairo X

Nimiel II

Arcos II

Arcos X

Projects Αρχείου

Mylo

Nimiel

Arcos

Εξαρτήματα

Παθητικά

Norway.gif (107 bytes)SEAS

Japan.gif (1617 bytes) KIWAME

France.gif (110 bytes) SCR

Canada.gif (116 bytes) HAMMOND

Japan.gif (1617 bytes)ALPS

Japan.gif (1617 bytes) ELNA

Japan.gif (1617 bytes) NIPPON CHEMICON

Ενεργά

sk.gif (249 bytes) JJ

Διάφορα

ΜΠΟΡΝΕΣ ΣΑΣΣΙ

Αξεσουάρ

SOCKET BRUSHES

Βιβλιοθήκη

SEAS - αρχείοnew1.gif (897 bytes)

Χρήσιμα Links

Επικοινωνία

ΜΕΛΗ ΜΟΝΟ


Weather Forecasts | Weather Maps | Weather Radar

 

hammond_logo_small.gif (51676 bytes)

The history of the Hammond family goes back to 1917 in Canada.

For those interested the link : www.hammondmfg.com/hist.htm will be very enlightening.

history_5Cyr39.jpg (5820 bytes)

picture of 1939 catalogue,

copyright Hammond MFG

 

flgcan.gif (941 bytes)

In the process of time the Hammonds have evolved into a well-established manufacturing company quite famous for almost all kinds of transformers.

At the moment Hammond MFG has become quite popular among audio enthousiasts especially those who favour tube amplification.

Hammond MFG of Canada provides an endless variety of products for audio applications : Power/ Interstage/ Output transformers, Choke series, Alum Chassis series.

The company's know-how, as well as the products, is practically unlimited :

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)power transformers : board mount, vertical, low-profile, epoxy cast, low-voltage/filament, chassis mount, high-current, toroidal

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)chokes and reactors : DC, low to high current, miniature, RF, EMI/RFI

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)audio transformers : board mount, potted, epoxy-potted, open-type, chassis mount, shielded, single-ended, push-pull, sound distribution, speaker matching, voice

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)energy limiting transformers : box mount, plug in

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)pulse transformers : board and chassis mount

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)line transformers : isolating, autotransformers, hard wired, plug in

Hammond Manufacturing Group produces output and interstage transformers for valve amplifiers since the '30s. Regardless of what the amplification topology might be, a Single Ended (SE) or an ambitious Push-Pull (PP) circuitry, Hammond provides the right transformer.

The last 75 years the company features a constant process of evolution and improvement, a fact which has been intensified the last years due to the increased popularity of valve audio amplification.

Let's have a close look on their point of view :

catalog_2000_ovr.jpg (186702 bytes) 

extract from the year 2000 catalog, copyright Hammond MFG

It is also true that a lot of discussion has been raised lately in the audiophile web fora on the Hammond product family and their technical 'secrets'. Another extract from the same source is quite interesting :

catalog_2000_tech.jpg (91056 bytes) 

extract from the year 2000 catalog, copyright Hammond MFG

 

Apart from the OEM production of transformers for the audio industry, Hammond MFG provides four (4) series of output transformer products for the DIYers, following contemporary circuit design trends :

For Single Ended (SE) topologies :

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes) 1627 to 1642 series ( details )

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes) universal 125SE ( details )

For Push-Pull (PP) topologies :

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)1608 to 1650 series ( details )

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)universal 125 ( details )

In addition a variety of chokes and power supply transformers are also available (MTZ Audio maintains a stock of a limited number of types of p.s.transformers and chokes but welcomes the order of any type, even at a small quantity) :

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes) power supply series ( details )

Red_Swirl42B5.gif (187 bytes) choke series ( details  )


Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)SE  16xx Transformer Series

Single Ended Ultra-Linear Tube Output

(product information and pictures drawn from www.hammondmfg.com, copyright HAMMOND MFG)


Overdesigned construction for SE triode, tetrode or pentode tube output circuits.
Minimum frequency response 20 Hz to 20 KHz at FULL RATED power (+/- 1 dB max. / ref. 1 KHz) !
Insulated flexible leads 20cm min.
All units except for the 1642SE, include a 40% screen tap for Ultra-Linear operation.
High quality M6 grain oriented silicon steel laminations.

 

Table of Product Specs

Part Number

Audio Power

Primary winding

Secondary winding impedance in Ohms

Impedance in Ohms

Max DC Bias
1627SE 25 W 2.5K 132mA 4-8-16
1628SE 25 W 5.0K 132mA 4-8-16
1629SE 25 W 6.5K 167mA 4-8-16
1640SE 25 W 1.25K 336mA 4-8-16
1642SE 75 W 5K 213mA 4-8-16


Table of Product Dimensions

1627la.gif (5531 bytes) p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D E G(slot)
1627SE 3.75 5 4.56 3 3.81 .203x.38
1628SE 3.75 5 4.56 3 3.81 .203x.38
1629SE 3.75 5 4.56 3 3.81 .203x.38
1640SE 3.75 5 4.56 3 3.81 .203x.38
1642SE 4.38 7.5 5.25 3.5 5.88 .203x.38

 

Pin-out Diagram (except for 1642SE)

1627sch.gif (3861 bytes)

 

Secondary Winding Connection Diagrams

(except for 1642SE)

sec1.gif (2106 bytes) sec2.gif (2144 bytes) sec3.gif (1825 bytes)

TR00267A.gif (2777 bytes)

for 1642SE diagrams and connection instructions consult Hammond MFG website or call us!

 

Table of Suggested Tube Types

Part Number

Triodes

Pentodes

1627SE 2A3,6A3,6B4G,300B 6CA7,6L6,807,5881,6550,

PARALLEL-6AQ5,6V6,EL84

1628SE SV572-3,SV572-10,

SV811-3,211,300B

6AQ5,6V6,6L6,807,

5881,6550,EL84

1629SE SV572-30,SV572-160,

SV811-10,811A,572B

-
1640SE PARALLEL-SV811-3,

2A3,6A3,6B4G,300B

PARALLEL-6550,6CA7
1642SE SV572-3,SV572-10,SV572-30,

SV572-160,845

-

TR00267A.gif (2777 bytes)

for more information on suggested tube types consult HAMMOND MFG website or call us!


Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)SE  Universal 125SE Transformer Series

(product information and pictures drawn from www.hammondmfg.com, copyright HAMMOND MFG)


Designed for general purpose or replacement use (not HiFi) in SE tube output circuits.
Frequency response 100 Hz to 15 KHz at FULL RATED power (+/- 1 dB max. / ref. 1 KHz) !
30cm primary and secondary leads.
Primary Impedance range : 2.5K to 10K Ohms.
Butt stacked cores (29M6 steel) with an air gap to reduce DC core saturation.

125SEpic.jpg (13134 bytes)

 

Table of Product Specs

Part Number Audio Power max DC Bias
125ASE 3 W 25mA
125BSE 5 W 45mA
125CSE 8 W 60mA
125DSE 10 W 70mA
125ESE 15 W 80mA
125FSE 20 W 90mA
125GSE 25 W 100mA


Table of Product Dimensions (125ASE to 125ESE)

125SEdwg.gif (7922 bytes) p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D G(hole)
125ASE 2.81 1.35 1.69 2.38 0.187
125BSE 3.25 1.63 2.00 2.81 0.187
125CSE 3.69 1.86 2.31 3.13 0.187
125DSE 4.00 2.10 2.63 3.56 0.187
125ESE 4.50 2.36 2.94 4.00 0.187

Table of Product Dimensions (125FSE,125GSE)

undercon.gif (293 bytes) p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D E G(hole)
125FSE 3.76 2.52 3.15 3.13 2.25 .2 x .38
125GSE 4.15 2.88 3.46 3.45 2.50 .2 x .38
           
           
           


125FSE_B.jpg (102985 bytes)

 

125GSE_B.jpg (106307 bytes)

 

Pin-out Diagram

1627sch.gif (3861 bytes)

TR00267A.gif (2777 bytes)

for connection instructions consult Hammond MFG website or call us!


Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)PP  16xx Transformer Series

Push-Pull Ultra-Linear Tube Output

(product information and pictures drawn from www.hammondmfg.com, copyright HAMMOND MFG)


Designed for Push-Pull (PP) tube output circuits.
Minimum frequency response (except for 1650E) 30 Hz to 30 KHz at FULL RATED power (+/- 1 dB max. / ref. 1 KHz) !

For the 1650E minimum frequency response 70 Hz to 30 KHz at FULL RATED power (+/- 1 dB max. / ref. 1 KHz) !

Insulated flexible leads 20cm min.
All units except for the 1650G, include a 40% screen tap for Ultra-Linear operation.
Typical applications include PP : triode, Ultra-Linear pentode, pentode and tetrode connected audio output. The 1650G does NOT have primary screen tap and does NOT support "Ultra Linear" operation.

1650pic.jpg (2639 bytes)

Table of Product Specs

Part Number

RMS Audio Power

Primary Impedance in Ohms

Max DC per side

Secondary impedance in Ohms

1608 10 W 8.0K, ct 100mA 4-8-16
1609 10 W 10.0K, ct 100mA 4-8-16
1615 15 W 5.0K, ct 100mA 4-8-16
1650E 15 W 8.0K, ct 100mA 4-8-16
1620 20 W 6.6K, ct 158mA 4-8-16
1650F 25 W 7.6K, ct 128mA 4-8-16
1645 30 W 5.0K, ct 128mA 4-8-16,70V
1650G 35 W 6.6K, ct 200mA 3.5-8-16-250-500
1650H 40 W 6.6K, ct 200mA 4-8-16
1650K 50 W 3.4K, ct 318mA 4-8-16
1650N 60 W 4.3K, ct 318mA 4-8-16
1650P 60 W 6.6K, ct 200mA 4-8-16
1650R 100 W 5.0K, ct 318mA 4-8-16
1650T 120 W 1.9K, ct 403mA 4-8-16
1650W 280 W 1.9K, ct 806mA 4-8-16


Table of Suggested Tube Types

Part Number

Operation

Tube Types

1608 PP, 2 tubes 6AQ5,6V6,6BQ5,EL84,SV83
1609 PP, 2 tubes 6AQ5,6V6,6BQ5,EL84,SV83
1615 PP, 2 tubes 2A3,6A3,6AQ5,6B4G,6L6,6V6
1650E PP, 2 tubes 6AQ5,6V6,6BQ5,EL84,SV83
1620 PP, 2 tubes 6AQ5,6L6,6V6
1650F PP, 2 tubes 6L6GC,6V6,807,5881,EL34
1645 PP, 2 tubes 6L6GC,6V6,807,5881,EL34
1650G PP, 2 tubes 6L6GC,807,5881,EL34
1650H PP, 2 tubes 6L6GC,807,5881,EL34
1650K PP parallel,

4 tubes

6L6GC,807,5881,EL34,6146B,6550B
1650N PP parallel,

2 or 4 tubes

6L6GC,807,5881,EL34,6146B,6550B,KT88
1650P PP, 2 tubes 6L6GC,807,5881,EL34,6146B,6550B,KT88
1650R PP parallel,

2 or 4 tubes

807,5881,EL34,6146B,6550B,KT88
1650T PP parallel,

4 or 6 tubes

6L6GC,5881,EL34,6550B,KT88
1650W PP parallel,

6 or 8 tubes

6L6GC,5881,EL34,6550B,KT88

TR00267A.gif (2777 bytes)

for more information on suggested tube types consult HAMMOND MFG website or call us!

 

Table of Product Dimensions

1627la.gif (5531 bytes) p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D E

(+/-1/16'')

G(slot)
1608 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203x.38
1609 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203x.38
1615 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 .203x.38
1650E 2.50 3.25 3.06 2.00 2.50 .203x.38
1620 2.50 3.50 3.06 2.00 2.44 .203x.38
 
1650F 2.50 3.50 3.06 2.00 2.44 .203x.38
1645 2.50 3.75 3.06 2.00 2.69 .203x.38
1650G 3.13 3.75 3.81 2.50 2.25 .203x.38
1650H 3.13 4.00 3.81 2.50 2.69 .203x.38
1650K 3.13 4.00 3.81 2.50 2.69 .203x.38
1650N 3.13 4.25 3.81 2.50 2.94 .203x.38
1650P 3.13 4.25 3.81 2.50 2.94 .203x.38
1650R 3.75 4.25 4.56 3.00 3.06 .203x.38
1650T 3.75 4.50 4.56 3.00 3.31 .203x.38
1650W 4.38 7.50 5.25 3.50 5.88 .203x.38

 

Pin-out Diagram (except for 1650E, 1645 & 1650G)

1627sch.gif (3861 bytes)

 

Secondary Winding Connection Diagrams

(except for 1650E, 1645 & 1650G)

sec1.gif (2106 bytes)sec2.gif (2144 bytes)sec3.gif (1825 bytes)

 

Pin-out Diagram for 1650E

1627sch.gif (3861 bytes)

TR00267A.gif (2777 bytes)

for 1650E connection instructions consult Hammond MFG website or call us!

 

Pin-out Diagram for 1650G

1627sch.gif (3861 bytes)

TR00267A.gif (2777 bytes)

for 1650G connection instructions consult Hammond MFG website or call us!

 

Pin-out Diagram for 1645

1627sch.gif (3861 bytes)

TR00267A.gif (2777 bytes)

for 1645 connection instructions consult Hammond MFG website or call us!


Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)PP  Universal 125 Transformer Series

(product information and pictures drawn from www.hammondmfg.com, copyright HAMMOND MFG)

 

Designed for general purpose or replacement use in PP tube output circuits.

Frequency response 150 Hz to 15 KHz (+/- 1 dB max. / ref. 1 KHz) !

Minimum 12.7cm long, primary winding leads and secondary winding solder lugs.

Primary Impedance range : 1.2K to 25K Ohms.

Secondary Impedance range : 1.5 to 15 Ohms.


125SEpic.jpg (13134 bytes)

 

Table of Product Specs

Part Number Audio Power max DC Bias
125A 3 W 25mA
125B 5 W 45mA
125C 8 W 60mA
125D 10 W 70mA
125E 15 W 80mA


Table of Product Dimensions

p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D G(hole)
125A 2.06 1.25 1.19 1.75 0.187
125B 2.38 1.38 1.38 2.00 0.187
125C 2.81 1.50 1.69 2.38 0.187
125D 3.25 1.75 2.00 2.81 0.187
125E 3.69 2.00 2.31 3.13 0.187

 

Pin-out Diagram

125sch.gif (2235 bytes)

TR00267A.gif (2777 bytes)

for connection instructions consult Hammond MFG website or call us!


Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)Power Transformer Series

"Classic" Plate and Filament Supply

(product information and pictures drawn from www.hammondmfg.com, copyright HAMMOND MFG)

 

Equipped with a universal primary for 100,110,120,200,220,240 VAC (50/60Hz) mains supply.

Concentric wound windings for low stray field and reduced noise.

Bias tap 50 VAC from high voltage C.T.

Four-hole chassis mount.

Minimum 15cm long leads.

Class A insulation (up to 105 degrees oC) !

Extra handling safety guaranteed  by Hi-Pot test of 2kV RMS !

Conservative design -CSA certified #LR3902

 

300Xfmr.jpg (5799 bytes)

 

Table of Product Specs (MTZ audio stock part numbers only)

part number Total Power in VA Secondary Winding Bias Tap (VAC) Filament #1

VAC

Filament #2

VAC

RMS voltage DC mA
369JX 50 250-0-250 60 50 6.3V ct @2.5A -
372JX 243 300-0-300 250 50 5V ct @4A 6.3V ct @8A

 

Table of Product Dimensions (MTZ audio stock part numbers only)

300dwg.gif (8763 bytes) p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D E G(hole)
369JX 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203x.38
372JX 3.75 4.50 4.56 3.00 3.34 .203x.38


Primary Winding Connection Diagram

300S_100.gif (1970 bytes) 300S_110.gif (1955 bytes) 300S_120.gif (1951 bytes)

100, 110 and 120 VAC mains connection diagram

300S_200.gif (1776 bytes) 300S_220.gif (1748 bytes) 300S_240.gif (1697 bytes)

200, 220 and 240 VAC mains connection diagram

TR00267A.gif (2777 bytes)

for connection instructions consult Hammond MFG website or call us!


Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)Choke Series

Open Bracket 15x Series

(product information and pictures drawn from www.hammondmfg.com, copyright HAMMOND MFG)

 

15% inductance and resistance tolerance.

Inductance measured at rated DC current !

Minimum 12.7cm long leads.

Less inductance at slightly higher currents or more at lower current values.

 

153pic.jpg (2932 bytes)

 

Table of Product Specs (MTZ audio stock part numbers only)

part number Inductance DC current Resistance in Ohms Max Operating Voltage DC
155C 60H 8mA 2750 400V
156B 1.5mH 5A 0.07 400V

 

Table of Product Dimensions (MTZ audio stock part numbers only)

153la.GIF (5142 bytes) p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D G(hole)
155C 2.38 1.38 1.38 2.00 0.187
156B 2.81 1.50 1.69 2.38 0.187

TR00267A.gif (2777 bytes)

for application guidelines consult Hammond MFG website or call us!

 


Red_Swirl42B5.gif (187 bytes)Choke Series

Enclosed 19x Series

(product information and pictures drawn from www.hammondmfg.com, copyright HAMMOND MFG)

 

15% inductance and resistance tolerance.

Inductance measured at rated DC current !

Minimum 20cm long leads.

Less inductance at slightly higher currents or more at lower current values.

Perfect for high voltage power supply filtering.

 

193pic.jpg (2835 bytes)

 

Table of Product Specs (MTZ audio stock part numbers only)

part number Inductance DC current Resistance in Ohms Max Operating Voltage DC
193C 20H 100mA 181 600V
193H 5H 200mA 65 600V
193N 3H 500mA 35 600V

 

Table of Product Dimensions (MTZ audio stock part numbers only)

193la.GIF (7714 bytes) p/n

Dimensions in inches ('') (1''=25.4mm)

A B C D E G(hole)
193C 2.50 3.25 3.06 2.00 2.19 .203x.38
193H 2.50 2.75 3.06 2.00 1.69 .203x.38
193N 3.13 3.75 3.81 2.50 2.44 .203x.38

TR00267A.gif (2777 bytes)

for application guidelines consult Hammond MFG website or call us!

 


MTZ Audio - Hammond MFG Products Pricelist

(VAT included), Feb.'05

description

p/n MTZ

unit price in euros

SE SERIES

1

Transformer,HAMMOND,SE,1627SE,25W,2K5

1627SE

99,00

2

Transformer,HAMMOND,SE,1628SE,25W,5K

1628SE

103,00

3

Transformer,HAMMOND,SE,1629SE,25W,6K5

1629SE

HH01499A.gif (1090 bytes)

4

Transformer,HAMMOND,SE,1640SE,25W,1K25

1640SE

96,00

5

Transformer,HAMMOND,SE,1642SE,75W,5K

1642SE

HH01499A.gif (1090 bytes)

6

Transformer,HAMMOND,SE,125ESE,15W,MultImp

125ESE

44,00

PP ULTRALINEAR SERIES

7

Transformer,HAMMOND,PP,125E,15W,MultImp

125E

34,00

8

Transformer,HAMMOND,PP,1620,20W,6K6

1620

68,00

9

Transformer,HAMMOND,PP,1650E,15W,8K

1650E

60,00

10

Transformer,HAMMOND,PP,1650G,35W,6K6

1650G

62,00

11

Transformer,HAMMOND,PP,1650K,50W,3K4

1650K

75,00

12

Transformer,HAMMOND,PP,1650N,60W,4K3

1650N

88,00

13

Transformer,HAMMOND,PP,1650P,60W,6K6

1650P

88,00

14

Transformer,HAMMOND,PP,1650T,120W,1K9

1650T

94,00

15

Transformer,HAMMOND,PP,1650R,100W,5K

1650R

92,00

16

Transformer,HAMMOND,PP,1650W,280W,1K9

1650W

190,00

CHOKE SERIES

17

Choke,HAMMOND,193N,3H/500mA

193N

43,00

18

Choke,HAMMOND,193H,5H/200mA

193H

30,00

19

Choke,HAMMOND,193C,20H/100mA

193C

37,00

20

Choke,HAMMOND,155C,60H/8mA

155C

12,00

21

Choke,HAMMOND,156B,1.5m/5A

156B

14,00

POWER SUPPLY SERIES

22

Transformer,HAMMOND,369JX,250-0-250,

60mA/50Bias/6.3CT,2.5A

369JX

70,00

23

Transformer,HAMMOND,372JX,300-0-300,

250mA/50Bias/5CT,4A/6.3CT,8A

372JX

125,00

ALUMINUM CHASSIS SERIES

24

Chassis,HAMMOND,1440-30,(43.2 X 25.4 X 5.1)

1440-30

16,00

25

Chassis,HAMMOND,1440-30,(40.6 X 20.3 X 5.1)

1442-26

15,00

26

Chassis,HAMMOND,1440-30,(43.2 X 25.4 X 7.6)

1444-32

20,00

 


www.hammondmfg.com


 

Copyright © 2006-2007, MTZ AudioTM , δικτυακός τόπος v.4.4 / τελευταία ενημέρωση : 29-1-07

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω δήλωση : Οι άνθρωποι της MTZ Audio καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να είναι ακριβές και ορθό όλο το υλικό, τεχνικό ή μή, που δημοσιεύεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Εν τούτοις η MTZ Audio δεν φέρει ευθύνη πέραν εκείνης που απορρέει από τον ελληνικό κώδικα φορολογικών στοιχείων και αφορά τις αναγραφόμενες τιμές των προιόντων της. Συνεπώς αν κάποιος ισχυριστεί ότι έχει υποστεί ζημία ή βλάβη, άμεσα ή έμμεσα, από την χρήση των τεχνικών πληροφοριών αυτού του δικτυακού τόπου, η MTZ Audio δεν αποδέχεται ότι φέρει συμμετοχή στην πρόκληση της ζημίας ή βλάβης αυτής.